Oorcorrectie

Afstaande oren (flaporen) is een aangeboren afwijking welke door middel van een otoplastie of oorcorrectie kan gecorrigeerd worden. Er zijn twee grote oorzaken van afstaande oren. In vele gevallen is er een overontwikkeling van het binnenste deel van de oorschelp waardoor het oor verder van het hoofd komt af te staan. Anderzijds kan er ook een onderontwikkeling van een plooi ter hoogte van de oorschelp zijn waardoor voornamelijk het buitenste deel van het oor naar voor komt te staan. Beide oorzaken kunnen zowel apart als samen voorkomen. Bij het uitvoeren van een oorcorrectie zal men dan ook beide oorzaken dienen te corrigeren. Dit gebeurt via een insnede aan de achterzijde van het oor waarbij de oorschelp dichter bij het hoofd wordt gebracht. Het litteken is hierdoor quasi onzichtbaar. Er is geen specifieke leeftijd waarop de ingreep dient uitgevoerd te worden. In de meeste gevallen wordt gewacht tot het kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt (vanaf 5 jaar), gezien afstaande oren vaak aanleiding geven tot pesterijen op school. Deze ingreep wordt bij kinderen uitgevoerd onder algemene verdoving. Bij adolescenten en volwassenen kan deze ingreep ook onder lokale verdoving worden uitgevoerd. Na de ingreep wordt een verband aangebracht ter hoogte van de oren welke gedurende één week ter plaatse dient te blijven. Nadien wordt het verband verwijderd en dient gedurende een drietal weken nog een haarband gedragen te worden om de oren te beschermen tijdens de slaap.

www.drhoutmeyers.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.