Borstvergroting

Een borstaugmentatie of borstvergroting is een techniek waarbij door middel van een prothese of vetinjectie (lipofilling), het volume en de vorm van de borst kan worden gewijzigd. Een borstvergroting kan een aanzienlijk effect hebben op het welbehagen en geluk van de vrouw. Voor vrouwen met weinig borstweefsel kan een borstvergroting aldus een oplossing zijn. Maar ook vrouwen met verlies van borstweefsel na de zwangerschap, gewichtsverlies of door veroudering, komen in aanmerking. Tijdens een voorafgaand gesprek zullen uw verwachtingen worden nagegaan. In functie daarvan wordt in samenspraak met u de geschikte techniek (keuze implantaat, incisie, vetinjectie,…) gekozen.

Implantaat: silicone versus water.

Een implantaat of prothese bestaat uit een silicone omhulsel gevuld met ofwel water (water gevulde prothesen) ofwel met een siliconegel (siliconeprothese).  Gezien het onnatuurlijk aanvoelen van watergevulde prothesen wordt haar gebruik meer en meer vervangen door siliconeprothesen. Deze voelen natuurlijk aan door de aanwezigheid van een siliconegel. Deze gel zorgt voor een stabiele vorm en projectie van de prothese ook op langere termijn.  Bovendien is deze gel dusdanig opgebouwd dat bij beschadiging van het omhulsel de gel ter plaatse blijft zonder zich te verspreiden in het lichaam. Zelfs wanneer men een cohesieve gel prothese doormidden snijdt zal de gel in het omhulsel blijven. Deze cohesieve gel prothesen bestaan zowel in ronde vorm als in druppelvorm (anatomisch). In samenspraak met Dr. Houtmeyers zal bekeken welke prothese het best geschikt is voor uw figuur en welke het meest aan uw verwachtingen kan voldoen.  Grote wetenschappelijke studies met lange termijn opvolging, hebben aangetoond dat de huidige hoog kwalitatieve siliconegel prothesen geen negatieve invloed hebben op de gezondheid van de vrouw. Dr. Houtmeyers werkt dan ook enkel met deze prothesen van hoge kwaliteit om u de beste zorg te geven.

Plaats prothese: voor of achter de borstspier?

Een borstprothese kan zowel voor als achter de borstspier geplaatst worden. De beste positie van een prothese is afhankelijk van uw figuur, huidig borstweefsel en verwachtingen. Een prothese achter de borstspier is minder zichtbaar ter hoogte van de decolleté regio bij magere vrouwen met weinig borstweefsel. Anderzijds is een prothese voor de borstspier te verkiezen bij vrouwen  met voldoende borstweefsel of reeds uitgezakt borstweefsel teneinde een liftend effect te bekomen. Opnieuw zal dit samen met uw arts besproken worden om tot een mooi resultaat te komen dat voldoet aan uw verwachtingen.

Vetinjectie (Lipofilling): een alternatief?

Lipofilling is een techniek waarbij door middel van liposuctie, vetweefsel wordt weggenomen en na behandeling van het vet (centrifugatie, wassen of decantie), elders in het lichaam wordt ingespoten. Met behulp van deze techniek kan aldus ook een toename van het borstvolume worden bekomen. Dr. Houtmeyers zal samen met u bekijken of u voor deze techniek in aanmerking komt.

Littekens: zichtbaar?

Een borstimplantaat kan op verschillende manieren geplaatst worden. Ofwel wordt er een kleine insnede gemaakt ter hoogte van de borstplooi onder de borst, ofwel via het tepelhof. Beide littekens zijn weinig zichtbaar. Een prothese kan tenslotte nog via de oksel geplaatst worden. Gezien hierbij enkel watergevulde prothesen kunnen geplaatst worden (welke minder natuurlijk aanvoelen) en er minder goede controle is om de prothese perfect te positioneren, wordt deze techniek nog zelden toegepast.

Verwikkelingen

Het siliconeomhulsel van de een borstimplantaat is opgebouwd uit een poreus oppervlak zodat de omliggende weefsels kunnen ingroeien rondom de prothese (inkapseling). Op die manier blijft uw prothese ter plaatse. Dit is een normale reactie van het lichaam. Op langere termijn kan dit kapsel soms gaan samentrekken (kapselcontractuur) waardoor de vorm van de borst kan veranderen en deze pijnlijk en hard kan aanvoelen. Bij een borstvergroting is het risico gering, maar bij een borstreconstructie met prothesen waarbij er eveneens stralingstherapie werd toegepast neemt dit risico toe. Het tijstip waarop dit optreedt is moeilijk te voorspellen maar het risico neemt toe naarmate er meer tijd is verstreken.

Voor de ingreep

  • een recente mammografie is noodzakelijk vanaf de leeftijd van 30 jaar
  • rookstop

Ingreep

  • de ingreep gebeurt in dagziekenhuis onder algemene verdoving

Na de ingreep

  • na de ingreep wordt een steunverband aangebracht
  • nadien is een sport-BH noodzakelijk gedurende 6 weken
  • na 6 weken mag u opnieuw starten met een beugel-BH
  • hef-, til- en sportverbod gedurende 3 weken
  • een drukkend gevoel ter hoogte van de borsten kan na de ingreep
  • indien prothese zich achter de spier bevindt, kan u de eerste week wat meer pijn ervaren bij gebruik van de borstspier

www.drhoutmeyers.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.