Borstreconstructie met prothesen

Naast lichaamseigen weefsel, kan een borstreconstructie ook gebeuren met behulp van prothesen of implantaten. Dit kan op hetzelfde ogenblik gebeuren als de borstwegname (primaire reconstructie). Hierbij wordt een siliconeprothese ingebracht. De huid van de borst kan hierdoor gespaard blijven en de prothese wordt in de pocket van de borst geplaatst. De vorm wordt aangepast aan de andere, niet aangetaste borst. Indien noodzakelijk kan er terzelfdertijd een lifting van de andere borst gebeuren. In andere gevallen werd de borst reeds weggenomen op een vroeger tijdstip (secundaire reconstructie) waardoor de borsthuid niet gespaard werd. Gezien het huidtekort dient aanvankelijk een weefselexpander geplaatst te worden ter hoogte van de borstkas welke geleidelijk aan wordt opgeblazen. Op die manier wordt er opnieuw borsthuid gecreëerd. Eens het gewenste volume bereikt is, kan de weefselexpander vervangen worden door een definitieve siliconeprothese te plaatsen in de nieuw gecreëerde pocket. Een reconstructie door middel van prothesen kan tenslotte ook een tijdelijke oplossing zijn om de periode tussen borstwegname en reconstructie door middel van eigen weefsel te overbruggen. Het voordeel hierbij is dat de borsthuid bewaard wordt, waardoor een mooier resultaat ontstaat. Bovendien heeft u als vrouw nooit het gevoel een periode zonder borst te moeten doorbrengen. Eens de nabehandeling met radiotherapie (en/of chemotherapie) achter de rug is, kan de prothese vervangen worden door lichaamseigen weefsel. Aangezien een primaire reconstructie (op hetzelfde ogenblik als mastectomie) met lichaamseigen weefsel niet is aangewezen als er nog bestraling volgt. Deze bestraling heeft immers een negatief effect op het lichaamseigen weefsel met krimpen van de borst, huidverkleuring,… tot gevolg.

Voor de ingreep

  • de verschillende dimensies van de borst worden door uw arts opgemeten om voor u het juiste implantaat te kiezen

Ingreep

  • de ingreep wordt uitgevoerd onder algemene verdoving
  • opnameduur is afhankelijk van de vochtdrainage via drains, gemiddeld 3 dagen

Na de ingreep

  • er wordt een verband aangebracht welke gedurende 1 week ter plaatse dient te blijven
  • na 1 week komt u op controle
  • nadien wordt een sportBH aangemeten welke u gedurende 6 weken dient te dragen zowel overdag als 's nachts
  • hef-en tilverbod gedurende 2 à 3 weken

 

www.drhoutmeyers.be maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u expliciet akkoord met het gebruik van deze cookies.